14 Şubat 2016 , Pazar   
°  A1-A2-A3
°  B1-B2-B3
°  C1-C2-C3
°  D1-D2-D3
°  E1-E2
°  F1-F2
°  G1-G2-G3-G4
°  H1-H2
°  K1-K2-K3
°  L1-L2
°  M1-M2-M3
°  N1-N2
°  P1-P2
°  R1-R2
°  T1-T2-T3

° Gümrük
° Mesleki Yeterlilik
° Genel İstatistikler
° Karayolu taşıma kanunu
° Faaliyet Raporları
° ÜDY-ODY
° SRC
° Kampanyalar
° Duyurular
° KUGMİSTANBUL MERKEZ
Eski Londra Asfaltı No:5/9
Şirinevler - İstanbul
Tel : +90 212 654 56 56 Pbx.
Fax : +90 212 654 32 53
Fax : +90 212 654 87 88
Gsm: 0544 889  46 18

İZMİR
G.O.Paşa Bulvarı No:3
Yeniasır İşhanı Kat:5/514
Çankaya - İzmir
Tel :  +90 232 483 23 44
         +90 232 483 32 64

Avea:0555 970 04 37-38
Fax : +90 232 483 19 46


ANKARA
Güçlükaya Mah.Zileliler sok.No:10/c
Keçiören- Ankara
Tel : +90 312 361 88 18
Gsm: 0544 644 99 34

ANTALYA
 0 555 575 96 57
         


 KARA ULASTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜGÜ (KUGM)Karayolu Tasimacilik Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Egitimi Yönetmeligi


BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanimlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayili “Karayolu Tasima Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayili “Ulastirma Bakanliginin Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun”a dayanilarak çikarilan Karayolu Tasima Yönetmeliginde tasimacilik faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilikle ilgili; mesleki yeterlilik egitimi ve sinavi, bu egitimi verecek kurum ve kuruluslarin nitelikleri ile bunlara verilecek yetki belgeleri, bu egitimleri tamamlayanlara veya bu egitimden muaf olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgeleri ve bunlara iliskin usul ve esaslari belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Karayolu Tasima Yönetmeligi kapsaminda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kisiler ile bunlar tarafindan istihdam edilen/edilecek kisilerden Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olma sartina tabi olanlari ve bunlara egitim verecek kurum ve kuruluslar ile egiticileri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayili “Karayolu Tasima Kanunu” ile 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayili “Ulastirma Bakanliginin Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun” a dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun: 4925 sayili Karayolu Tasima Kanununu,

Bakanlik: Ulastirma Bakanligini,

Egitim Merkezi: Mesleki yeterlilik egitiminin verildigi yeri,

Yönetmelik: Karayolu Tasimacilik Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Egitimi Yönetmeligini,

KTY: 25.02.2004 tarihli ve 25384 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Karayolu Tasima Yönetmeligini,

Mesleki yeterlilik : Meslegin icrasi ile ilgili egitim, bilgi, beceri ve donanima sahip olmayi,

Mesleki sayginlik: Ticari alanda ve meslegin icrasi ile ilgili konularda kötü söhret sahibi olmamayi,

Mesleki yeterlilik egitimi: KTY kapsamindaki faaliyetlerle ilgili bir mesleki yeterliligin kazandirilmasi amaciyla verilecek egitimi,

Mesleki yeterlilik belgesi: Bu Yönetmelikte öngörülen ve kisilerde mesleki yeterliligin bulundugunu gösteren belgeyi,

Mesleki yeterlilik egitimi yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsaminda mesleki yeterlilik egitimi vermek üzere faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kisilere Bakanlikça verilecek yetki belgesini,

Mesleki yeterlilik sinavi: Kisilerde mesleki yeterliligin bulunup bulunmadiginin anlasilmasi amaciyla yapilacak sinavi,

Mesleki yeterlilik egitimi tamamlama belgesi: Mesleki yeterlilik egitimini tamamlamis olanlara bu egitimi veren kurulusça verilen belgeyi,

Saymanlik: Ulastirma Bakanligi Döner Sermaye Isletmesi Saymanligini,

Üst düzey yönetici (ÜDY): KTY kapsaminda faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kisiligi temsil ve ilzam ederek sürekli ve etkin bir sekilde yöneten yönetim kurulu baskani, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinator, genel sekreter ve benzeri konumundaki veya bu ünvanlarla istihdam edilen kisileri,

Orta düzey yönetici (ODY): KTY kapsaminda faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kisiligin veya buna ait bagimsiz bir birimin tasimacilik faaliyetlerini sürekli ve etkin bir sekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, sef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kisileri,

Sektör kurulusu : Üyeleri gerçek veya tüzel kisiler olan, asgari 100 (yüz) üyeye sahip ve üyelerinin en az % 80'i yetki belgesi sahibi olarak KTY kapsamindaki faaliyetlerde bulunan dernek,vakif, birlik ve benzeri sivil toplum kuruluslarini,

Sürücü (SRC): Karayolunda motorlu bir araci veya tasiti sevk ve idare eden kisiyi,

Sube: Bir yetki belgesi sahibinin merkezi isyeri adresi disinda ayni faaliyeti gösterdigi birimini, ifade eder.


IKINCI BÖLÜM

Mesleki Yeterlilik Belgesi Bulundurma Zorunlulugu, Türleri, Derecelendirilmesi ve Muafiyetler

Mesleki Yeterlilik Belgesi Bulundurma Zorunlulugu

Madde 5- Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olma sartina tabi personelin bu belgelerini, görevleri sirasinda yanlarinda bulundurmalari ve yapilacak denetimlerde ibraz etmeleri zorunludur.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Türleri

Madde 6- Mesleki Yeterlilik Belgesi türleri; üst düzey yönetici (ÜDY), orta düzey yönetici (ODY) ve sürücü (SRC) türü mesleki yeterlilik belgesi olmak üzere üç ana grupta degerlendirilir.

Bunlar faaliyet alanlarina göre;

a) ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi

1) ÜDY1 uluslararasi yolcu tasimaciligi

2) ÜDY2 yurtiçi yolcu tasimaciligi

3) ÜDY3 uluslararasi esya-kargo tasimaciligi

4) ÜDY4 yurtiçi esya-kargo tasimaciligi

b) ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi

1) ODY1 uluslararasi yolcu tasimaciligi

2) ODY2 yurtiçi yolcu tasimaciligi

3) ODY3 uluslararasi esya-kargo tasimaciligi

4) ODY4 yurtiçi esya-kargo tasimaciligi

c) SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi

1) SRC1 uluslararasi yolcu tasimaciligi

2) SRC2 yurtiçi yolcu tasimaciligi

3) SRC3 uluslararasi esya-kargo tasimaciligi

4) SRC4 yurtiçi esya-kargo tasimaciligi

5) SRC5 tehlikeli madde tasimaciligi

olarak düzenlenir ve verilir.

Mesleki Yeterlilik Belge Türlerinin Derecelendirilmesi

Madde 7- Mesleki Yeterlilik Belge türlerinin derece itibariyla birbiri ile münasebetleri asagidaki gibidir;

ÜDY1 türü belge sahibi olanlar, ÜDY2,ODY1 ve ODY2 belge türlerini,

ÜDY2 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,

ÜDY3 türü belge sahibi olanlar, ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini,

ÜDY4 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,

ODY1 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,

ODY3 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,

SRC1 türü belge sahibi olanlar, SRC2 belge türünü,

SRC3 türü belge sahibi olanlar, SRC4 belge türünü,

almis kabul edilir.

Herhangi bir tür Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibinin baska tür Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için;

a) Talep ettigi Mesleki Yeterlilik Belgesi türüne ait sartlari haiz olmasi,

b) Egitim müfredat programlarina göre gerekiyor ise fark derslerine devam ederek yapilacak sinavlarda basarili olmasi,

gerekir.

Mesleki Yeterlilik Egitiminden Muafiyet

Madde 8- Asagidaki vasiflara sahip olanlardan;

a) Yapilacak Mesleki Yeterlilik Sinavinda basarili olmalari kaydiyla;

1) Üniversitelerin/Yüksekokullarin 4 yillik lisans egitimi veren ulastirma, lojistik, ulastirma ekonomisi, tasimacilik, karayolu trafigi bölümlerinden mezun olanlar ile diger bölümlerinden mezun olup lojistik, ulastirma, ulastirma ekonomisi, tasimacilik, karayolu trafigi alanlarinda ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almis olanlar,

2) Ulastirma Bakanligi Kara Ulastirmasi Genel Müdürlügü veya Ulastirma Bölge Müdürlüklerinde en az 3 (üç) yil süreyle bölge müdürü, daire baskani veya daha üst ünvanla görev yapmis olanlar ile Emniyet Genel Müdürlügünün merkez veya tasra teskilatinda en az 3 (üç) yil süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire baskani veya emniyet müdürü olarak görev yapmis olanlar,

3) ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yil mesleki faaliyette bulundugunu belgeleyenler,

mesleki yeterlilik egitiminden muaf olup, kendilerine basarili olduklari sinavin niteligine uygun ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

b) Yüksek okul mezunlari, yapilacak mesleki yeterlilik sinavinda basarili olmalari kaydiyla mesleki yeterlilik egitiminden muaf olup, kendilerine basarili olduklari sinavin niteligine uygun ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Bakanlik gerektiginde birinci fikranin (a) bendinin (1) nolu alt bendi kapsamina giren egitimleri veren üniversite/yüksek okullarin ilgili bölümlerinin isim listesini bir teblig ile yayimlar.

Mesleki Yeterlilik Egitiminden ve Sinavindan Muafiyet

Madde 9- Asagidaki vasiflara sahip olanlar mesleki yeterlilik egitiminden ve sinavindan muaftirlar. Bunlara, talep etmeleri halinde dogrudan;

a) Üniversitelerin/Yüksekokullarin 4 yillik lisans egitimi veren ulastirma, lojistik, ulastirma ekonomisi, tasimacilik, karayolu trafigi bölümlerinden mezun olanlar ile diger bölümlerinden mezun olup ulastirma, lojistik, ulastirma ekonomisi, tasimacilik, karayolu trafigi alanlarinda ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almis olanlara talep ettikleri ODY,

b) Ulastirma Bakanligi Kara Ulastirmasi Genel Müdürlügü veya Ulastirma Bölge Müdürlüklerinde en az 3 (üç) yil süreyle Bölge Müdürü, Daire Baskani veya daha üst ünvanla görev yapmis olanlar ile Emniyet Genel Müdürlügünün merkez veya tasra teskilatinda en az 3 (üç) yil süreyle trafik ile ilgili bölümlerde Daire baskani veya emniyet müdürü olarak görev yapmis olanlara talep ettikleri ODY,

c) Yüksek Ögretim Kurumlarinin sürücü egitimi veren bölümlerinden mezun olanlara talep etmeleri halinde ilgili SRC,

türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Bakanlik gerektiginde (c) bendi kapsamina giren egitimleri veren üniversite/yüksek okullarin ilgili bölümlerinin isim listesini bir teblig ile yayimlar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesi ile Ilgili Esaslar

Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesi Alma Zorunlulugu

Madde 10- Mesleki yeterlilik egitimi verecek gerçek ve/veya tüzel kisilerin Bakanliktan Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesi almalari zorunludur.

Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgelerinin Verilmesi ve Suç Duyurusu

Madde 11- Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kisiler, Bakanlikça verilecek örnege uygun ön degerlendirme formunu doldurarak bu Yönetmeligin 16 inci maddesinde belirtilen belgelerle birlikte Bakanliga müracaat ederler.

Bakanlikça basvurunun mevzuata uygun oldugunun tespit edilmesi halinde, gerçek veya tüzel kisiler adina yetki belgesi düzenlenerek verilir. Adi ortakliklara yetki belgesi verilmez.

Bakanlik tarafindan yetki belgesi verildikten sonra, yetki belgesi verilen gerçek veya tüzel kisiler ile bunlarin basvuru sirasinda beyan ettikleri bilgiler ve verdikleri belgeler hakkinda, ilgili kurum ve kuruluslar nezdinde gerekli inceleme ve arastirma yapilir.

Bakanlikça yapilacak inceleme ve sorusturma sonunda yaniltici bilgi vererek veya belgelerde tahrifat yaparak yetki belgesi almis olanlarin bu yetki belgeleri iptal edilir ve haklarinda Cumhuriyet Savciliklari nezdinde suç duyurusunda bulunulur.

Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesinin Kullanilisi ve Devredilemeyecegi

Madde 12- Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesi, adina düzenlenen gerçek veya tüzel kisiler disinda baskasi/baskalari tarafindan kullanilamaz, hiçbir sekilde devredilemez.

Ancak, yetki belgesine sahip tüzel kisiler ve tüzel kisiliklerdeki pay sahipligi satis, bagislama veya muadili bir islemle el degistirebilir. Bu degisim sonunda yeni sahip ve/veya ortaklar, degisikligin meydana geldigi tarihten itibaren doksan gün içerisinde bu Yönetmelikte ön görülen sartlari saglamak zorundadir.

Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesi Sahiplerinin Bilgi ve Belge Verme Zorunlulugu

Madde 13- Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesi sahipleri, ilgili kanunlar ve bu Yönetmelik hükümlerine ve Bakanlikça yayimlanan genelge ve talimatlara uymak zorundadir.

Bakanlik ile denetim ve inceleme yapmakla görevli ve yetkili olanlar tarafindan istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadir.

Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesinin Süresi ve Faaliyetin Durdurulmasi

Madde 14 - Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesi 5 yil süreyle geçerlidir.Bu belgeye sahip gerçek veya tüzel kisiler belgenin geçerlilik süresi boyunca 15 inci maddedeki sartlari haiz olmak zorundadirlar. Bu sartlara uymayanlarin belgeleri iptal edilir ve faaliyetleri durdurulur.

Bu sekilde faaliyeti durdurulan kurum ve kuruluslar, egitimini tamamlamamis katilimcilarin egitim ücretlerini iade etmek zorundadirlar.

Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesi Almanin ve Yenilemenin Sartlari, Geçersiz Sayilma

Madde 15- Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesi alabilmek için;

a) Gerçek ve/veya tüzel kisilerin durumlari itibariyla;

1) Gerçek kisilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandasi olmalari,

2) Tüzel kisilerin Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarina göre kurulmus olmalari,

3) Kanunla kurulmus birlik ve odalar, üniversiteler, sektör kuruluslari hariç tüzel kisilerin Türk Ticaret Siciline tescil edilmis olmalari,

b) Yetki belgesi talep eden;

Gerçek kisilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Anonim sirket statüsündeki tüzel kisiliklerde, yönetim kurulu baskan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Diger sirket statüsündeki tüzel kisiliklerde, tüm ortaklarin ve bu tüzel kisiligi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Tasima kooperatiflerinde, yönetim kurulu baskan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,

Sektör kuruluslarinin baskan ve yönetim kurulu üyelerinin, kaçakçilik, dolandiricilik, dolanli iflas, sahtecilik, inanci kötüye kullanma, uyusturucu ve silah kaçakçiligi, kaçak insan tasimaciligi veya ticareti, hirsizlik, rüsvet, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayili Terörle Mücadele Kanunu ile 30/7/1999 tarihli ve 4422 sayili Çikar Amaçli Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti baglayici ceza ile hükümlü bulunmamak, ticari alanda ve meslegin icrasi ile ilgili konularda kötü söhret sahibi olmamak suretiyle mesleki sayginliga sahip olmalari,

c) Özel kanunlarla kurulmus birlik ve odalar, üniversiteler ile sektör kuruluslari disindaki, gerçek veya tüzel kisilerin, ilgili ticaret odalari veya ticaret ve sanayi odalarina kayitli olmalari,

d) Bakanlikça belirlenen belge ücretini ödemis olmalari,

e) Bakanligin belirleyecegi müfredat programina uygun egitim verebilecek egitici kadrosuna ve/veya bu egitimleri verebilecek egiticiler ile yapilmis sözlesmelere sahip olmalari,

f) 19 uncu maddede belirtilen sartlari tasiyan bir egitim merkezine veya bunun kullanim hakkina sahip olmalari, sarttir.

Milli Egitim Bakanligindan izin alarak faaliyet gösteren Özel Ögretim Kurumlari; bu Yönetmeligin hükümlerine uygun olmak kaydi ile diger faaliyetlerinin yani sira mesleki yeterlilik egitimi vermek üzere, Bakanliktan Yetki Belgesi alabilirler.

Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesinin yenilenmesi için:

a) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin otuz gün öncesinden itibaren Bakanliga yazili olarak müracaat edebilirler. Müracaatlari ve sartlari bu Yönetmelige uygun olanlarin yetki belgesi, eski belgenin bitim tarihi esas alinarak bes yil geçerli olmak üzere yenilenir ve onbes gün öncesinden itibaren yetki belgesi sahibine veya yetkili vekiline elden verilir veya kanuni adresine taahhütlü posta ile gönderilir .

b) Yetki belgesi sahipleri tarafindan yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz gün içinde müracaat edilmesi halinde, sartlar uygun ise belge ücreti tam olarak alinir ve yetki belgesi yenilenir.

c) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdigi tarihten itibaren, otuz gün içerisinde müracaat edilmemesi halinde, yetki belgesi geçersiz sayilir. Durum ilgilinin faaliyetinin engellenmesi için en geç on gün içinde ilgili kurumlara ve yetki belgesi sahibine yazi ile bildirilir.

Yetki Belgesi Almak Için Ibrazi Zorunlu Belgeler

Madde 16- Yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kisilerin asagidaki belgeleri Bakanliga ibraz etmeleri zorunludur;

a) Basvuru dilekçesi,

b) Idarece verilen ve basvuru sahibi tarafindan doldurulan “Ön Degerlendirme Formu”,

c) Bu Yönetmeligin 15 nci maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinde belirtilen kisilerin nüfus cüzdani örnekleri ile Cumhuriyet Savciligindan alinmis “Adli Sicil Kaydi Belgeleri”,

d) Temsil ve ilzama yetkili olanlarin noterden onayli imza sirkülerleri,

e) Gerçek ve tüzel kisiye ait kurulus ve varsa daha sonra yapilan degisiklikleri gösteren ticaret sicili gazeteleri,

f) Müfredat programina uygun egitim verebilecek egitici kadrosuna ve/veya bu egitimleri verebilecek egiticiler ile yapilmis sözlesmelere ait belgeler,

g) Egitim merkezinin kullanim hakkina sahip olundugunu gösteren tapu, kira sözlesmesi ve benzeri belgeler,

h) Özel kanunlarla kurulmus birlik ve odalar, üniversiteler ile sektör kuruluslari disindaki gerçek ve tüzel kisilerin Ticaret Odalari veya Ticaret ve Sanayi Odalarindan birine kayitli oldugunu gösteren belge,

i) Yetki belgesi talebi degerlendirilip belge verilmesine karar verilenlerden Bakanlikça belirlenen ücretin ödendigini gösteren tahsilat makbuzu.

Yetki Belgelerinin Geri Alinmasi ve Buna Bagli Iptal

Madde 17- a) Yetki belgesi sahipleri, gerçek veya tüzel kisiliklerinin son bulmasi veya herhangi bir sebeple faaliyetlerini birakmalari halinde, bu hallerin gerçeklestigi tarihten itibaren otuz gün içinde yetki belgelerinin asillarini Bakanliga iade etmekle yükümlüdürler.

b) Yetki belgesi sahibi gerçek kisilerin ölümü halinde, hak sahipleri veya onlar adina yetkili olanlar bu durumu doksan gün içerisinde Bakanliga bildirmek suretiyle, isterlerse yetki belgesi kapsamindaki faaliyetini ölüm tarihinden baslamak üzere bir yil süreyle devam ettirebilirler.

Yetki belgesi sahibinin kanuni mirasçilari, yetki belgesi sahibi sifatini devam ettirmek isterlerse, durumlarini bu Yönetmelikte belirtilen sartlara bir yillik süre içerisinde uygun hale getirmek zorundadirlar. Bir yillik süre içerisinde tüm yükümlülük ve sorumluluklar kanuni mirasçilar tarafindan üstlenilmis sayilir.

c) Yukaridaki (a) ve (b) fikralarinda ifade edilen yükümlülük ve sorumluluklarin yerine getirilmemesi halinde, Bakanligin bilgisi oldugu tarihten itibaren yetki belgesi iptal edilir.

Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülükleri

Madde 18- Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesi sahipleri;

a) Egitim merkezinde; yüksek okul mezunu, mesleki sayginligi olan ve en az 3 yil egitim hizmetlerinde çalismis bir sorumlu yöneticiyi istihdam etmekle,

b) Katilimcilarin ve egiticilerin derslere devamlarini saglamak ve bu hususta günlük yazili kayit tutmak ve bu kayitlari istenildiginde yetkililere ibraz etmekle,

c) Gerekli ve yeterli egitim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda bulundurmakla,

d) Egitim programlarini bitirenlere, alinan egitimin niteligini belirten mesleki yeterlilik tamamlama belgesi vermekle,

e) Ilgili istatistikleri tutmak ve her egitim dönemini takiben 1 ay içerisinde Bakanliga bildirmekle,

f) Egitim dönemlerine ait basvuru, baslayis ve bitis tarihlerini, sartlarini ve her egitim dönemi ve programi için kontenjanlarini ilan etmek ve bu bilgileri Bakanliga bildirmekle,

g) Egitimin düzenli ve disiplinli bir sekilde yürütülmesini ve sonuçlandirilmasini saglamakla,

h) Egitime iliskin kitap,CD ve benzeri yazili ve görsel malzemeleri hazirlamakla,

i) Ünvan, adres, ortak (halka açik sermaye sirketlerinde hamiline yazili hisse devirleri hariç), hisse devri, yönetici, temsile yetkili sahis, egitici kadrosu ve benzeri her türlü degisikligi, degisikligin meydana geldigi tarihten itibaren onbes gün içinde Bakanliga bildirmekle, yükümlüdürler.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mesleki Yeterlilik Egitimi ile Ilgili Esaslar

Egitim Merkezinin Nitelikleri

Madde 19- Egitim Merkezinde asagidaki kisimlarin bulunmasi sarttir.

a) Derslik (en az 3 adet),

b) Ögretmenler odasi

c) Sorumlu yönetici odasi,

d) Büro hizmetleri odasi,

e) Tuvalet,

f) Kütüphane,

g) Kantin veya çay ocagi.

Yetki belgesi sahipleri Bakanlik'tan onay almak sartiyla, merkezi adresleri disinda sube açabilirler. Egitim merkezine bagli subelerde ise asagidaki kisimlarin bulunmasi sarttir.

a) En az 1 adet derslik,

b) Sorumlu yönetici odasi,

c) Tuvalet.

Mesleki Yeterlilik Egitimi'nin verilecegi egitim merkezi ve bagli subelerinin;

a) Açik ve kapali alanlarinda yeterli yangin önleme, söndürme ve alarm ile aydinlatma sistemleri/araçlari bulunan, engellilerin ihtiyaçlarini karsilayan bir altyapiya sahip,

b) Sicaktan ve soguktan korunmus bir ortamda, katilimcilar için rahat, saglikli ve güvenli,

c) Katilimcilarin kullanabilecegi panolar ile Bakanlikça belirlenecek konulardaki uyari, bilgi ve duyuru levhalarinin asilabilecegi/bulundurulabilecegi/yerlestirilebilecegi uygun yerlere sahip,

olmasi sarttir.

Egitim merkezinde; sorumlu yönetici, ögretmen, katilimcilar için ayrilan odalar/derslikler, hizmetin gerektirdigi sekilde donatilir.

Birinci, ikinci ve üçüncü fikralarda siralanan yapi/araç/gereç özelliklerinin sürekli olarak faal/çalisir ve kullanilir durumda olmasi sarttir.

Egiticilerin Nitelikleri

Madde 20- Mesleki Yeterlilik Egitimlerinde;

a) Türk veya yabanci ülke üniversitelerinin akademik personeli,

b) KTY kapsamindaki faaliyetlerde en az 3 yil ÜDY olarak çalisan kisiler,

c) Kamu kurum ve kuruluslarinda asgari 3 yil süreyle daire baskani ve daha üst görevlerde çalisanlar,

d) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalari ve Ticaret Borsalari Birligi (TOBB)'nin sektörle ilgili birimlerinde ve sektör kuruluslarinda en az 5 yil yönetici veya uzman olarak çalisanlar,

e) Lise ve dengi okullarda görevli ögretmenler,

ile bu görevlerden emekli olanlar ve

f) Yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanlar

ihtisas konulari ile ilgili dersleri verebilirler.

Bu kisilerin verecekleri dersler konusunda “ihtisas sahibi/uzman” olduguna dair belgeler egitim kurulusu tarafindan Bakanliga verilir. Bakanlik yapacagi incelemede uygun görülmeyen egiticileri yetki belgesi sahibi kurulusa bildirir. Yetki belgesi sahibi kurulus bu kisileri derhal egitici kadrosundan çikarir.

Egiticilerin lise veya dengi okul mezunu olmalari sarttir.

Egitim Programlarinin Açilmasi

Madde 21- Mesleki Yeterlilik Egitim Programlari, egitim kuruluslarinca yilda asgari 2 dönem halinde düzenlenir.

Egitime Basvuru Esaslari

Madde 22- Basvurular, egitimi veren ilgili egitim kuruluslarina asagidaki belgeler ile yapilir.

a) Alinmak istenilen egitim programinin belirtildigi dilekçe,

b) T.C. kimlik numarasi islenmis Nüfus Hüviyet Cüzdani örnegi,

c) Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,

d) Tahsil durumunu gösteren belge.

Egitim kurulusu, bu genel esaslarin yaninda özel sartlar da isteyebilir.

Basvurularin Kabulü ve Degerlendirilmesi

Madde 23- Egitim kurumu basvuru kabul tarihlerini, her egitim döneminden en az 1 ay önce kendi egitim kurumlarinda ilan eder.

Basvurularin kabul edilip edilmedigi, basvuru tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ilgiliye bir yazi ile bildirilir.

Uygulanacak Egitim Müfredat Programi

Madde 24- Mesleki Yeterlilik Belgelerinin türlerine göre düzenlenecek egitimlerin müfredat programlari AB müktesebatina uygun olarak Bakanlik tarafindan belirlenir. Müfredat programlarinda; islenecek dersler, süreleri, genel açiklamalar ile baska tür belge alacaklara uygulanacak fark derslerine ait esas ve usuller belirtilir.

Ders Programlari ve Süreleri

Madde 25- Egitimlerde bir dersin süresi 50 dakikadir. Her ders arasinda 10 dakika dinlenme süresi verilir. Haftalik ders programi, egitim kurumunun yönetimince tespit edilir. Günlük ders programi 3 saatten az 8 saatten fazla olamaz.

Dersliklerde Katilimci Sayisi

Madde 26- Bir derslikte katilimci sayisi 30 kisiden fazla olamaz.

Egitime Devam Zorunlulugu

Madde 27- Egitime devam zorunludur.

Bir egitim döneminde, toplam ders saatinin 1/5'i kadar devamsizlik yapanlarin kayitlari o dönem için silinir.

Egitim ücreti ödedikleri halde geçerli bir mazeret sebebiyle egitime devam edemeyenler, bu durumlarini ilgili egitim kurumuna bildirmeleri ve belgelemeleri halinde bir sonraki egitime ücret ödemeden devam edebilirler.

Disiplin

Madde 28- Egitimi aksatan, egitim düzenini bozan katilimcilar egitim kurumu yönetimince yazili olarak uyarilirlar. Yapilan uyarilara ragmen bu davranislarinda israr edenlerin kayitlari silinir ve bunlara herhangi bir ücret iadesi yapilmaz.


BESINCI BÖLÜM

Mesleki Yeterlilik Egitimi Sinavlari ile Ilgili Esaslar

Sinavlarin Ilani

Madde 29- Sinavlar, sinav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilir.

Sinava Giris Sartlari

Madde 30- Sinavlara katilabilmek için;

a) Mesleki Yeterlilik Egitimi Tamamlama Belgesi veya onayli yüksek okul diplomasi örnegi veya egitimden muafiyet hakki kazandiran belge,

b) T.C. kimlik numarasi islenmis Nüfus Hüviyet Cüzdani örnegi,

c) Sinav ücretinin yatirildigina iliskin makbuz,

ile sinavi yapacak kurulusa basvurulur.

Sinav Dönemleri

Madde 31- Sinavlar, Bakanlikça belirlenecek tarihlerde yilda en az iki kez Mesleki Yeterlilik Belgesi türlerine göre yapilir veya yaptirilir. Ayrica sürücüler için gerekirse uygulamali sinav yapilir veya yaptirilir.

Sinav Komisyonu

Madde 32- Sinav Komisyonu, Bakanligin yetkilendirecegi en az daire baskani seviyesinde bir yetkilinin baskanliginda;

Bakanliktan 2, Içisleri Bakanligi Emniyet Genel Müdürlügünden 2 ,Milli Egitim Bakanligindan 2 , sektör kuruluslarina ait ve/veya uluslararasi kabul görmüs kuruluslar tarafindan akredite edilen egitim merkezlerinden 2 olmak üzere toplam 9 üyeden olusur.

Sinav Komisyonunun görev, yetki ve sorumluluklari Bakanlikça çikarilan yönerge ile belirlenir.

Sinavlarin Degerlendirilmesi

Madde 33-Sinavlar 100 (yüz) tavan puani esas alinarak degerlendirilir.

Degerlendirme sonunda basarili olmak için 60 (altmis) ve daha yukari puan almak sarttir.

Sinav Sonuçlarinin Ilani

Madde 34- Sinav sonuçlari, Bakanlikça sinavi takip eden 30 gün içerisinde internet üzerinde ilan edilir.

Bu ilan ve ilan tarihi esas alinarak ilgili egitim kuruluslari sinav sonuçlarini 2 gün içinde yazili olarak kendi egitim merkezlerinde en az 15 gün süreyle ilan etmek zorundadirlar.

Sinav Sonuçlarina Itiraz

Madde 35- Sinav sonuçlariyla ilgili itirazlarin, egitim merkezlerindeki yazili ilanin baslangicini takip eden 15 gün içinde Bakanliga yazili olarak yapilmasi gerekir.

Itirazlar, sinav komisyonu tarafindan itiraz süresinin bitiminden itibaren 5 is günü içinde incelenerek sonuçlandirilir ve durum bir tutanakla tespit edilip itiraz sahibine yazili olarak bildirilir.

Sinavlarda Basarisiz Olanlarin Durumu

Madde 36- Mesleki Yeterlilik Egitimi'nden muaf olanlar hariç olmak üzere ; sinav sonucunda basarisiz olanlara, takip eden sinav döneminden itibaren egitim programina devam etmeksizin 3 sinav hakki daha taninir. Bu sinavlarda da basarili olamayanlar, belge almak istemeleri halinde, Mesleki Yeterlilik Egitim programlarina yeniden katilmak zorundadirlar.

Evraklarin Saklanmasi

Madde 37- Egitim alan katilimcilara ait kayit ve mezuniyet bilgileri egitim kurumu tarafindan 5 (bes) yil süre ile saklanir ve bu süre sonunda bir tutanaga bagli olarak imha edilebilir.


ALTINCI BÖLÜM

Mesleki Yeterlilik Egitimi Tamamlama Belgelerinin Onaylanmasi, Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Düzenlenmesi, Degistirilmesi ve Ücretler

Mesleki Yeterlilik Egitimi Tamamlama Belgelerinin Onaylanmasi

Madde 38- Egitim merkezlerince, egitimi tamamlayanlara Mesleki Yeterlilik Egitimi Tamamlama Belgesi onaylanarak verilir. Bunlardan mesleki yeterlilik belgesi almayi hak edenlerin uluslararasi kabul görmüs kuruluslarca onaylanan Mesleki Yeterlilik Egitimi Tamamlama Belgeleri, talep edilmesi halinde Bakanlikça da onaylanir.

Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Düzenlenmesi

Madde 39- Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak kazananlarin belgesi, egitimi veren kurulus tarafindan düzenlenir, Bakanlik tarafindan onaylanarak verilir.

Bu Yönetmelik kapsaminda mesleki yeterlilik egitimi ve/veya sinavindan muaf olanlara talep etmeleri halinde ilgili Mesleki Yeterlilik Belgesi dogrudan Bakanlik tarafindan düzenlenerek verilir.

Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Sekli , Muhtevasi ve Geçerlilik Süresi

Madde 40- Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin sekli ve muhtevasi Bakanlik tarafindan belirlenir. Mesleki Yeterlilik Belgeleri süresiz olarak düzenlenir.

Bakanlik Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerine, 5 yilda bir; ekonomik, teknolojik ve sosyal gelismelerin tasimacilik faaliyetlerine yansimalari ve degisen mevzuati kapsayan bir periyodik egitim alma zorunlulugu getirebilir.

Kaybedilen Belgelerin Degistirilmesi

Madde 41- Kaybedilen veya yipranmasi nedeniyle kullanilamayacak hale gelen Mesleki Yeterlilik Belgeleri, ilgilinin talep etmesi halinde ücreti karsiliginda yenilenir.

Ücretler

Madde 42- a) Bakanlikça verilecek Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesi, onaylanacak Mesleki Yeterlilik Belgesi ve talep edilmesi halinde onaylanacak olan Mesleki Yeterlilik Egitimi Tamamlama Belgesi ile yapilacak/yaptirilacak sinav karsiligi olarak ücret alinir. Buna göre:

1) Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesi 10 (on) milyar Türk Lirasi,

2) Mesleki Yeterlilik Belgesi 10 (on) Milyon Türk Lirasi,

3) Mesleki Yeterlilik Egitimi Tamamlama Belgesi 20 (yirmi) milyon Türk Lirasi,

4) Mesleki Yeterlilik Sinavlari ise sinav basina 20 (yirmi) milyon Türk Lirasi, dir.

Mesleki yeterlilik egitimi yetki belgesinin yenilenmesinde ve kaybedilmesinde belge ücretinin % 50'si alinir. Ünvan ve adres degisikliginden dolayi süresi bitmeden yenilenen mesleki yeterlilik egitimi yetki belgesinden ise ücret alinmaz.

Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Egitimi Tamamlama Belgesi ücretleri, egitim verecek kurum/kurulus tarafindan; sinav ücreti ise sinava girecek olanlar tarafindan saymanliga ödenir.

b) Bakanlik, gerektiginde Mesleki Yeterlilik Egitimi ücretleri konusunda taban ve tavan ücreti belirler.

Bu ücretler, her takvim yili basindan geçerli olmak üzere o yil için 213 sayili Vergi Usul Kanununa göre tespit ve ilan edilen yeniden degerleme oraninda artirilarak uygulanir.

 

YEDINCI BÖLÜM

Denetim ve Idari Müeyyideler

Denetim

Madde 43- Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesi sahiplerinin bu Yönetmelik kapsaminda yer alan faaliyetleri Bakanligin denetimine tabidir.

Bakanlik yapacagi denetimleri, kendi personelinin yani sira, Kanunun 35 inci maddesinin verdigi yetkiye dayanarak, valilikler ile belirleyecegi diger ilgili kamu kurum ve kuruluslarinin personeli araciligiyla yapar.

Bakanlik, egitim merkezlerinin her çesit islem, karar, faaliyet ve evrakini, ilgili diger makamlarin görev alanlari ile ilgili olan denetim haklari sakli kalmak kaydi ile denetlemeye yetkilidir.

Denetimler re'sen yapilabilecegi gibi üçüncü kisilerin sikayeti üzerine de yapilabilir.

Denetimle ilgili diger mevzuat hükümleri saklidir.

Denetimle Görevli ve Yetkili Kuruluslar

Madde 44- Valilikler ve ilgili kamu kurum ve kuruluslari Kanun ve bu Yönetmeligin kendilerine yükledigi görev ve yetkileri dogrudan yerine getirir ve kullanir. Ayrica, tüm kamu kurum ve kuruluslari personeli arasindan Bakanligin belirledigi kisiler, denetim yapmakla görevli, yetkili ve yükümlüdür. Bu görevlendirme yapilirken ilgili kisinin çalistigi kamu kurum ve kuruluslarina Bakanlikça bilgi verilir.

Denetimle görevlendirilenler, görev süreleri boyunca Bakanlikla isbirligi içinde olmak ve Bakanlik talimatlarini yerine getirmek zorundadirlar.

Denetim yapmakla görevlendirilenler, Kanun ve bu Yönetmelik esaslarina göre denetim görevlerini yerine getirmek ve denetimler sirasinda tespit ettikleri kusurlara iliskin tutanaklari 15 gün içerisinde Bakanliga göndermek zorundadir.

Bakanlik, uyarilmasina ragmen denetim görevini aksatanlari adli ve ilgili diger mercilere bildirir ve mevzuatin öngördügü müeyyidelerin uygulanmasini ister ve takibini yapar.

Denetimle görevlendirileceklerde yüksek okul mezunu olma sarti aranir.

Idari Müeyyideler

Madde 45- Bu Yönetmeligin;

12 inci maddesinin ikinci fikrasina aykiri hareket edenlere 15 (onbes) ihtar,

13 üncü maddesine aykiri hareket edenlere her bir fikranin ihlali halinde 15 (onbes)'er ihtar,

18 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (i) bendlerine aykiri hareket edenlere her bir bendin ihlali halinde 5 (bes)'er ihtar,

19 uncu maddesinin son fikrasina aykiri hareket edenlere 5 (bes) ihtar,

20 inci maddesinin iki ve üçüncü fikralarina aykiri hareket edenlere her bir fikranin ihlali için 20 (yirmi)' ser ihtar,

21 inci maddesine aykiri hareket edenlere 5 (bes) ihtar,

23 üncü maddesine aykiri hareket edenlere her bir fikranin ihlali halinde 5 (bes)'er ihtar,

25 inci maddesine aykiri hareket edenlere 10 (on) ihtar,

26 inci maddesine aykiri hareket edenlere 10 (on) ihtar,

34 üncü maddesinin ikinci fikrasina aykiri hareket edenlere 10 (on) ihtar,

37 inci maddesine aykiri hareket edenlere 40 (kirk) ihtar,

verilir.

Ihtarlarin Kaldirilmasi

Madde 46- Ihtarlarin verilis tarihinden itibaren ilgilinin 90 gün içerisinde Bakanliga yazili basvuruda bulunarak, verilen ihtarlarin paraya çevrilebilmesi için her ihtara, 100 milyon Türk Lirasi olmak üzere saymanliga ödemede bulundugunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde ihtarlar kaldirilir. Bu 90 günlük süre içerisinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen ihtarlar kaldirilmaz.

Bu ücretler, her takvim yili basindan geçerli olmak üzere o yil için 213 sayili Vergi Usul Kanununa göre tespit ve ilan edilen yeniden degerleme oraninda artirilarak uygulanir.

Iptaller

Madde 47- Bakanlikça yapilacak inceleme ve sorusturma sonunda yaniltici bilgi vererek veya belgelerde tahrifat yaparak yetki belgesi almis olan,

Sahibi olduklari Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesinin geçerlilik süresi boyunca, 15 inci maddedeki sartlari haiz olmayan,

46 inci maddeye göre kaldirilmayan ihtarlarin toplam sayisi 50 adete ulasan,

Yapilan Mesleki Yeterlilik Sinavlarinda, katilimcilarinin üst üste üç kez % 30 (yüzde otuz)'undan fazlasi basarisiz olan,

egitim kurum/kurulusunun Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesi iptal edilir.

Bakanlik; bu maddenin birinci fikrasinda belirtilen yaniltici bilgi veren ve/veya belgelerde tahrifat yapanlar hakkinda ilgili Cumhuriyet Bassavciliklarina suç duyurusunda bulunur.


SEKIZINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Düzenleme Yetkisi

Madde 48- Bakanlik, bu Yönetmeligin uygulanmasini saglamak üzere tebligi, genelge ve yönerge çikarmaya yetkilidir.

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeligin yürürlüge girdigi tarihten itibaren 6 ay içinde Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesi alinmasi halinde Mesleki Yeterlilik Egitimi Yetki Belgesi ücreti %50 indirimli olarak uygulanir.

Geçici Madde 2- 25 Subat 2004 tarihi itibariyle KTY kapsaminda yer alan faaliyetlerde bulunan kuruluslarda en az 10 yil üst düzey yöneticilik yapanlara, durumlarini belgelemeleri ve 25 Subat 2005 tarihine kadar Bakanliga müracaat etmeleri sartiyla, kendilerine dogrudan ilgili ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

25 Subat 2004 tarihi itibariyle Ulastirma Bakanligi Kara Ulastirmasi Genel Müdürlügü veya Ulastirma Bölge Müdürlüklerinde en az 3 (üç) yil süreyle Bölge Müdürü, Daire Baskani veya daha üst ünvanla görev yapmis olanlara, durumlarini belgelemeleri ve 25 Subat 2005 tarihine kadar Bakanliga müracaat etmeleri sartiyla, kendilerine dogrudan ilgili ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

25 Subat 2004 tarihi itibariyle en az 3 yillik mesleki tecrübeye sahip olanlara ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi hariç olmak üzere durumlarini belgelemeleri ve 25 Subat 2005 tarihine kadar Bakanliga müracaat etmeleri sartiyla, kendilerine dogrudan ilgili ODY veya SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

25 Subat 2005 tarihine kadar müracaat etmeyenler bu haklarini kaybederler.

Geçici Madde 3- Bu Yönetmelik yürürlüge girmeden önce çesitli kurum/kuruluslarca düzenlenen mesleki egitim programlarini bitirdiklerini belgeleyenlere ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi hariç, yapilacak Mesleki Yeterlilik Sinavi'nda basarili olmalari kaydiyla girdikleri sinavin niteliklerine uygun Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

25 Subat 2005 tarihine kadar müracaat etmeyenler bu haklarini kaybederler.

Geçici Madde 4- Bu Yönetmelikte öngörülen mesleki yeterlilik belgesi sarti 31 Aralik 2005 tarihine kadar aranmaz. Bakanlik, gerektiginde bu tarihi altisar aylik dönemler halinde ve en çok bir yil süreyle uzatabilir.

Yürürlük

Madde 49- Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

Madde 50- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulastirma Bakani yürütür.

Copyright ® 2005 KEMOS GROUP

 BUGUN 61  
 TOPLAM 1929449  
10.01.2008 itibariyle

Ana Sayfa | Hakkımızda | Vizyonumuz | Sertifikalarımız | KEMOS | Palet | Konteyner

İletişim
| E-Mail | S.S.S: (Sıkça Sorulan Sorular)