7 Şubat 2016 , Pazar   
°  A1-A2-A3
°  B1-B2-B3
°  C1-C2-C3
°  D1-D2-D3
°  E1-E2
°  F1-F2
°  G1-G2-G3-G4
°  H1-H2
°  K1-K2-K3
°  L1-L2
°  M1-M2-M3
°  N1-N2
°  P1-P2
°  R1-R2
°  T1-T2-T3

° Gümrük
° Mesleki Yeterlilik
° Genel İstatistikler
° Karayolu taşıma kanunu
° Faaliyet Raporları
° ÜDY-ODY
° SRC
° Kampanyalar
° Duyurular
° KUGMİSTANBUL MERKEZ
Eski Londra Asfaltı No:5/9
Şirinevler - İstanbul
Tel : +90 212 654 56 56 Pbx.
Fax : +90 212 654 32 53
Fax : +90 212 654 87 88
Gsm: 0544 889  46 18

İZMİR
G.O.Paşa Bulvarı No:3
Yeniasır İşhanı Kat:5/514
Çankaya - İzmir
Tel :  +90 232 483 23 44
         +90 232 483 32 64

Avea:0555 970 04 37-38
Fax : +90 232 483 19 46


ANKARA
Güçlükaya Mah.Zileliler sok.No:10/c
Keçiören- Ankara
Tel : +90 312 361 88 18
Gsm: 0544 644 99 34

ANTALYA
 0 555 575 96 57
         


 


C1 - C2 - C3

C Yetki belgesi : Ticari amaçla uluslararası eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın sekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.


C1 Yetki belgesi: Yetki belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,


C2 Yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer düzenleyerek tasima yapacaklara ,


C3 Yetki belgesi : Ev ve büro eşyası taşıması yapacaklara,

verilir.

 Belgeleri için gerekli evraklar.

Lütfen Müşteri Hizmetleri Yetkililerimizle temasa geçiniz.

C 1   YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

C1 Yetki belgesi: Yetki belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak kayit ve tescil edilmis
tasit veya tasitlarla, sadece kendi esas istigal konusu ile ilgili esya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla tasimacilik yapmayacaklara,

1.      Ön Değerlendirme Formu (ALİZE Hazırlayacak)

2.      Başvuru formu (ALİZE Hazırlayacak)

3.      Taahhütname (ALİZE Hazırlayacak)

4.      Taşımacı Gerçek Kişi İse İlgili Kişinin, Tüzel Kişilik ise Firma Ortakları İle Temsile Yetkili Kişinin   Nüfus Cüzdanı Örnekleri  sabıka kayıt belgesi asıl olacak

5.      Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi/Kişilerin İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı suretleri)

6.      Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi İle Değişiklikleri Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya Yetki Belgesi talebinde bulunan Gerçek Kişi/

7.       Tüzel Kişinin Kayıtlı Olduğu Esnaf Odası / Ticaret Odası Belgesi (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak)

8.      Taşımacıya Ait Araçların Trafik ve Tescil Belgelerinin Örnekleri Ruhsat fotokopisi

9.      Taşımacının Merkezi Adresine Ait Kira Kontratı (noter tasdikli)veya Tapu Örneği

10.  Faaliyetinde Bulunduğunu Belgeleyen kayıtlı olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Yazı, asıl

11.  Yetki Belgesi Ücreti İle Taşıt Belgesine Kayıt Edilecek Taşıtların, Taşıt Kartı Ücretlerinin Yatırılmış Olduğunu Gösteren Makbuz Asılları

12.  Araçların ruhsat fotokopileri.

13.  Vergi levhası fotokopisi

14.  işletme sermayesi ytl olacak.

15.  C 1  yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerden “nakliye sektöründe” faaliyette bulunma şartı aranmaz.

16.  ulaştırma bakanlığı döner sermaye hesabı   c 1 belge harcı  8.852,00 TL   belge harcı denecek  

17.   Her  araç başı 75,00 TL araç harcı yatacak.

18.  Bir yıllık danışmanlık ve müşavirlik


 

 

Copyright ® 2005 KEMOS GROUP

 BUGUN 257  
 TOPLAM 1927640  
10.01.2008 itibariyle

Ana Sayfa | Hakkımızda | Vizyonumuz | Sertifikalarımız | KEMOS | Palet | Konteyner

İletişim
| E-Mail | S.S.S: (Sıkça Sorulan Sorular)